درباره ما

6 / 10
از 4 کاربر

سیلوی شرکت خوشه طلایی ثنا (سهانی خاص) به منظور ایجاد ظرفیت 120000 تن ذخیره سازی انواع غلات و بالاخص گندم می باشد. این طرح در شهرستات ســـــاوه اجرا شده است و زمینه ذخیره سازی مطلوب گندم تولیدی کشاورزان منطقه را با مناسبترین هزینه فراهم می آورد .

همچنین علاوه بر اشتغالزایی جهت کارکنان و بطور غیر مستقیم برای بخشهای حمل و نقل و در نتیجه افزایش سود کشاورزان، زمینه تثبیت و گسترش مشاغل مربوطه را در سطح منطقه فراهم می آورد. تمام محصولاتی که دارای جرم حجمی کمتر از گندم می باشند نظیز ذرت، جــو و غیره نیز بدون کوچکترین مشکل در برخی مواد با افزدون برخی تجهیزات جزئی در این کندوها قابل ذخیره سازی می باشند این امر موجب می شود که در ماههایی از سال که گندم کافی وجود ندارد ظرفیت خالی را با محصولات دیگر جایگزین نماید.

یکی از این محصولات ذرت می باشد با توجه به نیاز صنایع و مراکز مختلف به ذرت و نیز عدم امکان خرید کل نیازهای آنها در فصل برداشت زمینه مناسبی برای ذخیره سازی این محصول فراهم می گردد که در جهت افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی می توان از آن استفاده نمود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :